Danh sách thu hồ sơ nguyện vọng 1 năm 2015 đến ngày 13/8/2015

15/08/2015
Danh sách thu hồ sơ nguyện vọng 1 năm 2015 đến ngày 13/8/2015

Danh sách thí sinh đăng ký xét tuyển hệ cao đẳng năm 2015 đến ngày 10/08/2015.

11/08/2015
Danh sách thí sinh đăng ký xét tuyển hệ cao đẳng năm 2015 đến ngày 10/08/2015.

Danh sách thí sinh đăng ký xét tuyển hệ cao đẳng năm 2015 đến ngày 05/08/2015.

06/08/2015
Danh sách thí sinh đăng ký xét tuyển hệ cao đẳng năm 2015 đến ngày 05/08/2015.

Thông báo xét tuyển nguyện vọng 1 năm 2015-2016

31/07/2015
Trường Cao đẳng Thương mại và Du lịch Hà Nội thông báo công tác xét tuyển nguyện vọng 1 tuyển sinh cao đẳng hệ chính quy 2015 - 2016

Thông tin trúng tuyển

02/10/2014
Thông tin trúng tuyển

Danh sách trúng tuyển TCCN 2014 - 2015

14/08/2014
Danh sách trúng tuyển TCCN 2014 - 2015