Thông báo xét tuyển nguyện vọng bổ sung đợt 2 - 2015

08/09/2015
Thông báo xét tuyển nguyện vọng bổ sung đợt 2 - 2015

Danh sách thí sinh trúng tuyển nguyện vọng bổ sung đợt 1

08/09/2015
Danh sách thí sinh trúng tuyển nguyện vọng bổ sung đợt 1

Thông báo điểm trúng tuyển nguyện vọng bổ sung đợt 1

08/09/2015
Thông báo điểm trúng tuyển nguyện vọng bổ sung đợt 1

Hướng dẫn làm hồ sơ nhập học nguyện vọng 1 hệ Cao đẳng

04/09/2015
Hướng dẫn làm hồ sơ nhập học nguyện vọng 1 hệ Cao đẳng

Danh sách thí sinh xét tuyển nguyện vọng bổ sung đợt 1 năm 2015

04/09/2015
Danh sách thí sinh xét tuyển nguyện vọng bổ sung đợt 1 năm 2015

Danh sách thí sinh trúng tuyển nguyện vọng 1

04/09/2015
Danh sách thí sinh trúng tuyển nguyện vọng 1

Thông báo tuyển sinh nguyện vọng bổ sung đợt 1

26/08/2015
Thông báo tuyển sinh nguyện vọng bổ sung đợt 1 năm 2015

Thông báo xét tuyển nguyện vọng bổ sung đợt 1 năm 2015

21/08/2015
Thông báo xét tuyển nguyện vọng bổ sung đợt 1 năm 2015

Thông báo điểm trúng tuyển và Danh sách trúng tuyển nguyện vọng 1.

20/08/2015
Thông báo điểm trúng tuyển và Danh sách trúng tuyển nguyện vọng 1.

Danh sách thí sinh nộp hồ sơ xét nguyện vọng 1 tính đến 19/08/2015

19/08/2015
Danh sách thí sinh nộp hồ sơ xét nguyện vọng 1 tính đến 19/08/2015