Hệ cao đẳng

Trường Cao đẳng Thương mại và Du lịch Hà Nội là cơ sở đào tạo đa ngành, đa hệ, liên thông giữa các bậc học; đào tạo bồi dưỡng đội ngũ lao động có trình độ cao đẳng và các trình độ thấp hơn; có sức khỏe, đạo đức, có trách nhiệm nghề nghiệp; có khả năng sáng tạo, thích ứng với môi trường làm việc trong bối cảnh hội nhập quốc tế. Tổ chức nghiên cứu, chuyển giao công nghệ phục vụ nhu cầu xã hội, hợp tác chặt chẽ với các cơ sở sản xuất kinh doanh, cơ sở đào tạo trong nước và nước ngoài.

Những ngành học của chúng tôi

Quản trị khách sạn

Xem chi tiết

Quản trị kinh doanh

Xem chi tiết

Thương mại điện tử

Xem chi tiết

Kinh doanh thương mại

Xem chi tiết

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

Xem chi tiết

Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống

Xem chi tiết

Kỹ thuật chế biến món ăn

Xem chi tiết

Hướng dẫn viên du lịch

Xem chi tiết

Truyền thông đa phương tiện

Xem chi tiết

cảm nghĩ về HCCT