TÂM - TÂN - CHẤT

  • Sức mạnh lớn lao của nhà trường: Bồi dưỡng, đào tạo, nghiên cứu và cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao cho xã hội.
  • Mô hình đào tạo: Kết nối chặt chẽ giữa: Nhà Trường – Doanh Nghiệp – Người Học. Đảm bảo cho sinh viên có cơ hội tìm được việc làm phù hợp ngay khi vừa tốt nghiệp.
  • Định hướng, kiến tạo tương lai cho sinh viên: Thái độ – Kiến thức – Kỹ năng – Thu nhập cao.