Thứ 6, Ngày 14 tháng 8 năm 2020

TUYỂN SINH

Thông báo điểm trúng tuyển nguyện vọng bổ sung đợt 1

Thông báo điểm trúng tuyển nguyện vọng bổ sung đợt 1

Hướng dẫn làm hồ sơ nhập học nguyện vọng 1 hệ Cao đẳng

Hướng dẫn làm hồ sơ nhập học nguyện vọng 1 hệ Cao đẳng

Danh sách thí sinh xét tuyển nguyện vọng bổ sung đợt 1 năm 2015

Danh sách thí sinh xét tuyển nguyện vọng bổ sung đợt 1 năm 2015

Danh sách thí sinh trúng tuyển nguyện vọng 1

Danh sách thí sinh trúng tuyển nguyện vọng 1

Thông báo tuyển sinh nguyện vọng bổ sung đợt 1

Thông báo tuyển sinh nguyện vọng bổ sung đợt 1 năm 2015

Thông báo xét tuyển nguyện vọng bổ sung đợt 1 năm 2015

Thông báo xét tuyển nguyện vọng bổ sung đợt 1 năm 2015

Thông báo điểm trúng tuyển và Danh sách trúng tuyển nguyện vọng 1.

Thông báo điểm trúng tuyển và Danh sách trúng tuyển nguyện vọng 1.

Danh sách thí sinh nộp hồ sơ xét nguyện vọng 1 tính đến 19/08/2015

Danh sách thí sinh nộp hồ sơ xét nguyện vọng 1 tính đến 19/08/2015

Thông báo điểm trúng tuyển và danh sách nộp nguyện vọng đến ngày 18/08/2015

Thông bảo điểm trúng tuyển nguyện vọng 1(Dự kiến) và điều kiện xét tuyển nguyện vọng 2

Danh sách thí sinh nộp xét nguyện vọng tuyển sinh năm 2015 tính đến 17/8/2015

Danh sách thí sinh nộp xét nguyện vọng tuyển sinh năm 2015 tính đến 17/8/2015