Chủ nhật, Ngày 24 tháng 1 năm 2021

ĐÀO TẠO

Quy chế đào tạo hệ TCCN hệ chính quy

Quy chế đào tạo hệ TCCN hệ chính quy

Sổ gốc phát bằng tốt nghiệp

Sổ gốc phát bằng tốt nghiệp

Thực hiện quy chế 25 cao đẳng hệ chính quy

Quy định này nhằm thống nhất việc tổ chức đánh giá và quản lý kết quả học phần (điểm học phần) của sinh viên bao gồm: Nội dung và kế hoạch đánh giá, trách nhiệm của các đơn vị, cá nhân, quy trình tổ ...

Quy chế 40 dành cho TCCN Hệ chính quy

Quy chế 40 dành cho TCCN Hệ chính quy

Quy chế 25 dành cho Cao đẳng - Đại học

Quy chế 25 dành cho đào tạo hệ Cao đẳng - Đại học chính quy

Lịch thi tốt nghiệp năm 2011

LỊCH THI TỐT NGHỆP HỆ TCCN KHỐI CHÍNH QUY VÀ LIÊN KẾT