Khóa học Quản trị doanh nghiệp cho các Doanh nghiệp thuộc Ban quản lý KCN Quận Hoàng Mai

08/12/2015
Trong ba ngày (28-30/11/2015), Trường Cao đẳng Thương mại và Du lịch Hà Nội phối hợp Cục Hỗ trợ phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ, Bộ Kế hoạch Đầu tư, Hội Các nhà Quản trị doanh nghiệp Việt Nam (VACD) tổ chức Khoá học Quản trị doanh nghiệp cho gần 50 học viên là lãnh đạo, trưởng phó phòng, tổ ...

Lịch thi lại học kỳ 1 CĐ5, CĐ6 và TCCN49 năm học 2015 - 2016

10/11/2015
Lịch thi lại học kỳ 1 CĐ5, CĐ6 và TCCN49 năm học 2015 - 2016

Lịch thi học kỳ 1 CĐ5, CĐ6 và TCCN49 năm học 2015 - 2016

10/11/2015
Lịch thi học kỳ 1 CĐ5, CĐ6 và TCCN49 năm học 2015 - 2016

Sổ gốc phát bằng tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy

08/11/2015
Sổ gốc phát bằng tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy tính đến ngày 21/11/2016

Sổ gốc cấp bằng tốt nghiệp hệ cao đẳng chính quy

08/11/2015
Sổ gốc cấp bằng tốt nghiệp hệ cao đẳng chính quy tính đến ngày 21/11/2016

Sổ gốc cấp bằng tốt nghiệp cao đẳng liên thông chính quy

08/11/2015
Sổ gốc cấp bằng tốt nghiệp cao đẳng liên thông chính quy

Lịch phát bằng Tốt nghiệp hệ CÐ K4, TCCN K48

03/08/2015
Lịch phát bằng Tốt nghiệp hệ CÐ K4, TCCN K48

Giấy đổi giờ giảng

07/04/2015
Chi tiết...