Tin tiêu điểm

Giảng viên & CBNV

Thực hiện chương trình công tác Công đoàn Trường Cao đẳng Thương mại và Du lịch Hà Nội năm học 2016 - 2017. Ngày 25/02/2017 vừa qua, Ban Chấp hành công đoàn Trường đã tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác Công đoàn tại Thành phố Hải Dương.