Thứ 6, Ngày 15 tháng 11 năm 2019

Danh sách bài viết

Đại hội liên chi đoàn Khoa Tài chính - Kế toán

Căn cứ điều lệ và hướng dẫn thực hiện điều lệ đoàn TNCS Hồ Chí Minh, được sự đồng ý của Ban chấp hành Đoàn trường Cao đẳng Thương mại và Du lịch Hà Nội, sáng ngày 2/3/2017 liên chi đoàn khoa Tài ...

Hội thi cắt tỉa Chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 Khoa Công nghệ Chế biến lần thứ 2

Sáng ngày 17/11/2016, Khoa Công nghệ Chế biến trường Cao đẳng Thương mại và Du lịch Hà Nội đã tổ chức Hội thi cắt tỉa với chủ đề “Chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11” lần thứ 2