Thông báo dự kiến học bổng học kỳ I năm học 2015 - 2016

18/03/2016
Thông báo dự kiến học bổng và danh sách dự kiến học bổng học kỳ I năm học 2015 - 2016, hệ Cao đẳng khóa 7 và hệ Trung cấp chuyên nghiệp khóa 50

Thông báo cấp học bổng và khen thưởng thi đua tập thể học kỳ I năm học 2015 - 2016

09/03/2016
Thông báo cấp học bổng và khen thưởng thi đua tập thể học kỳ I năm học 2015 - 2016 đối với sinh viên hệ Cao đẳng Khóa 5,6 và TCCN khóa 49

Kế hoạch tổ chức Hội thi "Hoa khôi HCCT 2016: Năng động - Tỏa sáng"

03/03/2016
Kế hoạch tổ chức Hội thi "Hoa khôi HCCT 2016: Năng động - Tỏa sáng"

Quyết định cấp học bổng hệ Trung cấp

23/02/2016
Về việc cấp học bổng hệ TCCN khó 49 học kỳ I năm học 2015 - 2016

Quyết định cấp học bổng hệ Cao đẳng

23/02/2016
Về việc Cấp học bổng hệ Cao đẳng khóa 5, 6 học kỳ I năm học 2015 - 2016

Quyết định khen thưởng tập thể lớp

23/02/2016
Về việc Khen thưởng tập thể lớp hệ Cao đẳng khóa 5,6 và TCCN khóa 49, học kỳ I năm học 2015 - 2016

Thông báo dự kiến học bổng năm học 2015 - 2016

26/01/2016
Thông báo dự kiến và danh sách dự kiến cấp học bổng năm học 2015 - 2016

Kế hoạch về việc tăng cường biện pháp đảm bảo an ninh trật tự trường học

25/01/2016
Kế hoạch về việc tăng cường biện pháp đảm bảo an ninh trật tự trường học

Thông báo về việc nghỉ tết Nguyên đán Bính Thân 2016

25/01/2016
Thông báo về việc nghỉ tết Nguyên đán Bính Thân 2016

Hướng dẫn sơ kết học kỳ I năm học 2015 - 2016

21/01/2016
Hướng dẫn sơ kết học kỳ I năm học 2015 - 2016