Đôn đốc triển khai chính sách đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề cho người lao động

   Sáng 13/4, tại Hà Nội, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc đánh giá việc triển khai chính sách hỗ trợ người sử dụng lao động đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho người lao động theo Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ. Tham dự và chủ trì Hội nghị có Bộ trưởng Đào Ngọc Dung; Thứ trưởng Lê Tấn Dũng; lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ; các bộ, ban, ngành liên quan; lãnh đạo UBND, Sở LĐTBXH của 63 tỉnh, thành và các doanh nghiệp, hiệp hội, cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên toàn quốc.

   Phát biểu tại Hội nghị, Thứ trưởng Lê Tấn Dũng khẳng định, chính sách hỗ trợ người sử dụng lao động đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho người lao động theo Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ là một chính sách rất quan trọng.

   Thứ trưởng cho biết, Hội nghị ngày hôm nay được tổ chức nhằm đánh giá những việc đã làm được, chưa làm được, những hạn chế, bất cập, khó khăn, vướng mắc và nguyên nhân trong việc triển khai chính sách này. Trên cơ sở đó đề xuất các kiến nghị, giải pháp nhằm triển khai hiệu quả chính sách hỗ trợ đào tạo, duy trì việc làm cho người lao động trong thờ gian tới.

Đôn đốc triển khai chính sách đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề cho người lao động
Bộ trưởng Đào Ngọc Dung chủ trì Hội nghị

   Báo cáo về tình hình thực hiện chính sách hỗ trợ người sử dụng lao động đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho người lao động theo Nghị quyết số 68/NQ-CP và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg, Tổng cục trưởng Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp Trương Anh Dũng cho biết, việc ban hành chính sách hỗ trợ đào tạo duy trì việc làm cho người lao động vừa có ý nghĩa về mặt kinh tế, vừa có ý nghĩa về mặt xã hội, không chỉ trong thời gian ảnh hưởng của dịch bệnh mà còn có ý nghĩa, tác động lâu dài. Đối với cơ sở GDNN việc tham gia thực hiện chính sách cũng là cơ hội để mở rộng quan hệ hợp tác với đơn vị sử dụng lao động trong việc phối hợp đào tạo, nâng cao tay nghề cho người lao động và nâng cao năng lực thực tiễn cho đội ngũ cán bộ, giảng viên, giáo viên của nhà trường.

   Tổng cục trưởng Trương Anh Dũng thông tin, tính đến hết tháng 3 năm 2022, theo báo cáo của các địa phương, có gần 200 doanh nghiệp yêu cầu hỗ trợ và đề nghị được hướng dẫn về thủ tục thực hiện chính sách hỗ trợ đào tạo để duy trì việc làm cho gần 100.000 người lao động trong cả nước, kinh phí dự kiến gần 500 tỷ đồng, trong đó 48 đơn vị đã gửi hồ sơ đề nghị hỗ trợ đào tạo, duy trì việc làm cho gần 10.000 lao động với tổng số kinh phí dự kiến là gần 70 tỷ đồng. Vùng Đông Nam bộ có số lượng người lao động được đề xuất hỗ trợ nhiều nhất (trên 5000 lao động được người sử dụng lao động hoàn thiện hồ sơ, 02 doanh nghiệp đang hoàn thiện hồ sơ để nộp đề nghị hỗ trợ với tổng số lao động gần 50 ngàn người (công ty CP Pousung Việt Nam, công ty Co Teawang vina)); vùng có kết quả thấp nhất là Tây Nguyên hiện chưa có người sử dụng lao động nào nộp hồ sơ.

Đôn đốc triển khai chính sách đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề cho người lao động
Tổng cục trưởng Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp Trương Anh Dũng báo cáo về tình hình thực hiện chính sách hỗ trợ người sử dụng lao động đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho người lao động theo Nghị quyết số 68/NQ-CP

   Trong quá trình theo dõi, Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp đã ghi nhận một số khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện. Cụ thể, thời điểm triển khai khi Nghị quyết 68, Quyết định 23 được duyệt trong cuối Quý III và Quý IV năm 2021, thời điểm các địa phương bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch COVID-19. Nhiều địa phương thực hiện phong tỏa, giãn cách xã hội để phòng chống dịch bệnh, nên các hoạt động triển khai đào tạo không thực hiện được.

   Bên cạnh đó, các doanh nghiệp lớn và doanh nghiệp FDI chưa thực sự quan tâm đến việc nhận hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ kỹ năng nghề cho người lao động, hoặc ngại làm thủ tục, phối hợp với cơ sở đào tạo xây dựng phương án để nhận hỗ trợ kinh phí đào tạo từ ngân sách nhà nước.

   Ngoài ra, một số địa phương chưa thực sự quan tâm thực hiện chính sách hỗ trợ đào tạo, còn tâm lý e ngại, sợ trách nhiệm. Một số nơi việc xác nhận BHTN còn khó khăn do cách hiểu khác nhau về thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp của người sử dụng lao động và người lao động.

   Tại hội nghị, lãnh đạo UBND, Sở LĐTBXH của 63 tỉnh, thành và các doanh nghiệp, hiệp hội, cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên toàn quốc đã tập trung thảo luận, trao đổi những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện, đề xuất giải pháp trong thời gian tới.

 

Đôn đốc triển khai chính sách đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề cho người lao động
Hội nghị diễn ra theo hình thức trực tuyến

   Phát biểu kết luận Hội nghị, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đạt được trong triển khai các nhóm chính sách theo Nghị quyết 68. Kết quả này góp phần rất quan trọng vào sớm khôi phục và ổn định thị trường lao động, góp phần giữ vững ổn định chính trị, an sinh và an toàn xã hội.

   Nhận định về chính sách hỗ trợ người sử dụng lao động đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho người lao động, Bộ trưởng chia sẻ: “Với phương châm là tạo điều kiện tốt nhất cho doanh nghiệp và người lao động, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ cũng thảo luận nhiều lần, Hội đồng quốc gia về quản lý quỹ bảo hiểm cũng đã trao đổi rất nhiều, trong ngành chúng ta cũng cân nhắc để quyết định giành một khoản ngân sách nhất định từ kết dư quỹ BHTN để cho đào tạo bồi dưỡng, nâng cao kỹ năng nghề nghiệp, giữ chân người lao động, đổi mới công nghệ.”

  Tuy nhiên, nhìn nhận một cách thẳng thắn, Bộ trưởng cho rằng chính sách trên chưa đạt yêu cầu, tỷ lệ giải ngân rất thấp, sự vào cuộc chưa quyết liệt, hiệu quả chưa cao.

   Qua ý kiến thảo luận tại Hội nghị, Bộ trưởng chỉ ra một số nguyên nhân cơ bản dẫn đến tình trạng trên, như sự vào cuộc của các cơ quan, của một số địa phương, kể cả trong ngành LĐTBXH chưa thực sự tốt khi còn tồn tại tư tưởng: cái gì dễ thì làm, khó thì bỏ, rủi ro thì né tránh.

   Bên cạnh đó, nhận thức của các cơ quan, doanh nghiệp và người lao động chưa đầy đủ, chưa thấy được tầm quan trọng của việc đào tạo, bồi dưỡng chuyển đổi nghề.

   “Đào tạo nghề, vừa để chống thất nghiệp, vừa để chuyển đổi công việc, vừa để nâng cao năng suất lao động, vừa là giữ chân người lao động. Tinh thần là như thế, chứ không phải đơn thuần là chuyển đổi công việc.”, Bộ trưởng nhấn mạnh.

   Ngoài ra, nguyên nhân một phần vì quá trình triển khai chưa có sự gắn kết chặt chẽ giữa doanh nghiệp với cơ quan quản lý nhà nước. Một phần vì còn tồn tại tâm lý e ngại, sợ thanh tra, kiểm tra của chính các doanh nghiệp, người sử dụng lao động.

   Trên cơ sở đó, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung đề nghị, thứ nhất, trước mắt cần tập trung, làm thật tốt, phê duyệt tất cả các hồ sơ từ nay cho đến 30/6. “Nơi nào đã nhận hồ sơ rồi, tôi đề nghị các đồng chí trong tuần này, tuần sau ngồi lại với nhau, rà soát lại hồ sơ, phê duyệt hồ sơ ngay để cho doanh nghiệp, người sử dụng lao động triển khai ngay.”, Bộ trưởng nhấn mạnh

   Thứ hai, đối với những tỉnh chưa triển khai, cần xác định đây là một trong những công việc quan trọng trong hai tháng tới. Do đó, Bộ trưởng yêu cầu đích thân người đứng đầu Sở LĐTBXH các tỉnh trực tiếp chỉ đạo công việc này. Giám đốc Sở LĐTBXH cần có trách nhiệm, nếu cần thiết có thể thành lập một nhóm, tổ để đôn đốc công việc này.

   Thứ ba, cần làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến các cơ chế, chính sách hỗ trợ người sử dụng lao động đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho người lao động, nhất là hướng dẫn của Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp.

   Thứ tư, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, các doanh nghiệp cần coi đây là một cơ hội để đào tạo bồi dưỡng cán bộ. “Các trường nghề chủ động phối hợp với doanh nghiệp, chủ động hỗ trợ cho doanh nghiệp, cùng với doanh nghiệp lập hồ sơ, phối hợp đào tạo bồi dưỡng, phối hợp thanh quyết toán.”, Bộ trưởng yêu cầu.

   Cuối cùng, chú trọng công tác hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc thực hiện chính sách. “Vướng ở đâu, vướng gì, không cần phải văn bản nhiều, điện về Tổng cục, Cục Việc làm. Nếu đơn vị nào vướng mắc gì vượt quá thẩm quyền của Tổng cục, Cục, cần thiết thì điện thẳng cho Bộ trưởng, tôi sẵn sàng lắng nghe các đồng chí để giải quyết cho bằng được.”, Bộ trưởng chỉ đạo.

Nguồn tin: Cổng thông tin điện tử Bộ LĐTBXH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bài viết cùng chủ đề:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Tìm địa điểm Trường
Gọi trực tiếp
Chat Facebook
Chat Zalo