Ngày hội việc làm và Hợp tác doanh nghiệp năm 2024

Chương trình “Ngày hội việc làm và Hợp tác doanh nghiệp năm 2024”  là hoạt động thường niên của Trường Cao đẳng Thương mại và Du lịch Hà Nội (HCCT). Ngày hội được tổ chức nhằm:

Tạo Cơ hội việc làm cho sinh viên ngay từ năm thứ 1

Duy trì việc làm thêm cho sinh viên năm thứ 2

Đảm bảo việc làm cho các bạn sinh viên năm thứ 3 sau khi tốt nghiệp

Với phương châm: Sinh viên HCCT Thực học – Thực hành – Thực chiến tại doanh nghiệp

Giới thiệu những thông tin, định hướng phát triển, nhu cầu tuyển dụng hiện tại và tương lai của các doanh nghiệp, các nhà tư vấn, tuyển dụng.

Tạo điều kiện giao lưu, trao đổi thông tin giữa sinh viên với doanh nghiệp về nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp và khả năng đáp ứng yêu cầu về năng lực, trình độ của sinh viên đối với doanh nghiệp.

    Chương trình “Ngày hội việc làm và Hợp tác doanh nghiệp năm 2024” là hoạt động thường niên của Trường Cao đẳng Thương mại và Du lịch Hà Nội (HCCT). Ngày hội được tổ chức nhằm: 
 Tạo Cơ hội việc làm cho sinh viên ngay từ năm thứ 1
 Duy trì việc làm thêm cho sinh viên năm thứ 2
 Đảm bảo việc làm cho các bạn sinh viên năm thứ 3 sau khi tốt nghiệp
 Với phương châm: Sinh viên HCCT Thực học - Thực hành - Thực chiến tại doanh nghiệp
 Giới thiệu những thông tin, định hướng phát triển, nhu cầu tuyển dụng hiện tại và tương lai của các doanh nghiệp, các nhà tư vấn, tuyển dụng. 
 Tạo điều kiện giao lưu, trao đổi thông tin giữa sinh viên với doanh nghiệp về nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp và khả năng đáp ứng yêu cầu về năng lực, trình độ của sinh viên đối với doanh nghiệp.

Chương trình: Ngày hội việc làm và Hợp tác doanh nghiệp năm 2024
Thời gian tổ chức: 8h30 , thứ Ba, ngày 23 tháng 4 năm 2024
Địa điểm: Trường Cao đẳng Thương mại và Du lịch Hà Nội
Địa chỉ: Đường Phạm Văn Đồng, Phường Mai Dịch, Quận Cầu Giấy, Hà Nội
Sự kiện Ngày hội việc làm và Hợp tác doanh nghiệp năm 2024 diễn ra với sự tham gia của gần 3000 sinh viên nhà trường và hơn 20 doanh nghiệp trong đó có nhiều doanh nghiệp là đối tác lâu năm của nhà trường trong lĩnh vực khách sạn du lịch, thương mại, dịch vụ như: Công ty cổ phần Miresto, Tập đoàn Golden Gate, Tập đoàn MyWay, Melia Hotel Hanoi, InterContinental Hanoi Landmark72, Sheraton Hanoi Hotel, JW Marriott Hotel Hanoi Daewoo Hanoi Hotel, Công ty Cổ phần Địa ốc Mai Việt Land....... và nhiều đối tác trong các lĩnh vực khác. Các doanh nghiệp tập đoàn đều là các cơ sở để sinh viên học tập và thực tế nghề nghiệp đồng thời cũng là cơ sở để giảng viên được trải nghiệm kinh nghiệm thực tế nghề vận dụng vào giảng dạy thực tế tại trường. Sự kiện này sẽ giúp sinh viên tìm kiếm việc làm kết nối doanh nghiệp khi còn là sinh viên và sau khi tốt nghiệp.
Ban Truyền Thông

    Chương trình “Ngày hội việc làm và Hợp tác doanh nghiệp năm 2024” là hoạt động thường niên của Trường Cao đẳng Thương mại và Du lịch Hà Nội (HCCT). Ngày hội được tổ chức nhằm: 
 Tạo Cơ hội việc làm cho sinh viên ngay từ năm thứ 1
 Duy trì việc làm thêm cho sinh viên năm thứ 2
 Đảm bảo việc làm cho các bạn sinh viên năm thứ 3 sau khi tốt nghiệp
 Với phương châm: Sinh viên HCCT Thực học - Thực hành - Thực chiến tại doanh nghiệp
 Giới thiệu những thông tin, định hướng phát triển, nhu cầu tuyển dụng hiện tại và tương lai của các doanh nghiệp, các nhà tư vấn, tuyển dụng. 
 Tạo điều kiện giao lưu, trao đổi thông tin giữa sinh viên với doanh nghiệp về nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp và khả năng đáp ứng yêu cầu về năng lực, trình độ của sinh viên đối với doanh nghiệp.

Chương trình: Ngày hội việc làm và Hợp tác doanh nghiệp năm 2024
Thời gian tổ chức: 8h30 , thứ Ba, ngày 23 tháng 4 năm 2024
Địa điểm: Trường Cao đẳng Thương mại và Du lịch Hà Nội
Địa chỉ: Đường Phạm Văn Đồng, Phường Mai Dịch, Quận Cầu Giấy, Hà Nội
Sự kiện Ngày hội việc làm và Hợp tác doanh nghiệp năm 2024 diễn ra với sự tham gia của gần 3000 sinh viên nhà trường và hơn 20 doanh nghiệp trong đó có nhiều doanh nghiệp là đối tác lâu năm của nhà trường trong lĩnh vực khách sạn du lịch, thương mại, dịch vụ như: Công ty cổ phần Miresto, Tập đoàn Golden Gate, Tập đoàn MyWay, Melia Hotel Hanoi, InterContinental Hanoi Landmark72, Sheraton Hanoi Hotel, JW Marriott Hotel Hanoi Daewoo Hanoi Hotel, Công ty Cổ phần Địa ốc Mai Việt Land....... và nhiều đối tác trong các lĩnh vực khác. Các doanh nghiệp tập đoàn đều là các cơ sở để sinh viên học tập và thực tế nghề nghiệp đồng thời cũng là cơ sở để giảng viên được trải nghiệm kinh nghiệm thực tế nghề vận dụng vào giảng dạy thực tế tại trường. Sự kiện này sẽ giúp sinh viên tìm kiếm việc làm kết nối doanh nghiệp khi còn là sinh viên và sau khi tốt nghiệp.
Ban Truyền Thông

    Chương trình “Ngày hội việc làm và Hợp tác doanh nghiệp năm 2024” là hoạt động thường niên của Trường Cao đẳng Thương mại và Du lịch Hà Nội (HCCT). Ngày hội được tổ chức nhằm: 
 Tạo Cơ hội việc làm cho sinh viên ngay từ năm thứ 1
 Duy trì việc làm thêm cho sinh viên năm thứ 2
 Đảm bảo việc làm cho các bạn sinh viên năm thứ 3 sau khi tốt nghiệp
 Với phương châm: Sinh viên HCCT Thực học - Thực hành - Thực chiến tại doanh nghiệp
 Giới thiệu những thông tin, định hướng phát triển, nhu cầu tuyển dụng hiện tại và tương lai của các doanh nghiệp, các nhà tư vấn, tuyển dụng. 
 Tạo điều kiện giao lưu, trao đổi thông tin giữa sinh viên với doanh nghiệp về nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp và khả năng đáp ứng yêu cầu về năng lực, trình độ của sinh viên đối với doanh nghiệp.

Chương trình: Ngày hội việc làm và Hợp tác doanh nghiệp năm 2024
Thời gian tổ chức: 8h30 , thứ Ba, ngày 23 tháng 4 năm 2024
Địa điểm: Trường Cao đẳng Thương mại và Du lịch Hà Nội
Địa chỉ: Đường Phạm Văn Đồng, Phường Mai Dịch, Quận Cầu Giấy, Hà Nội
Sự kiện Ngày hội việc làm và Hợp tác doanh nghiệp năm 2024 diễn ra với sự tham gia của gần 3000 sinh viên nhà trường và hơn 20 doanh nghiệp trong đó có nhiều doanh nghiệp là đối tác lâu năm của nhà trường trong lĩnh vực khách sạn du lịch, thương mại, dịch vụ như: Công ty cổ phần Miresto, Tập đoàn Golden Gate, Tập đoàn MyWay, Melia Hotel Hanoi, InterContinental Hanoi Landmark72, Sheraton Hanoi Hotel, JW Marriott Hotel Hanoi Daewoo Hanoi Hotel, Công ty Cổ phần Địa ốc Mai Việt Land....... và nhiều đối tác trong các lĩnh vực khác. Các doanh nghiệp tập đoàn đều là các cơ sở để sinh viên học tập và thực tế nghề nghiệp đồng thời cũng là cơ sở để giảng viên được trải nghiệm kinh nghiệm thực tế nghề vận dụng vào giảng dạy thực tế tại trường. Sự kiện này sẽ giúp sinh viên tìm kiếm việc làm kết nối doanh nghiệp khi còn là sinh viên và sau khi tốt nghiệp.
Ban Truyền Thông

Ngày hội việc làm và Hợp tác doanh nghiệp năm 2024

Chương trình: Ngày hội việc làm và Hợp tác doanh nghiệp năm 2024

Thời gian tổ chức: 8h30 , thứ Ba, ngày 23 tháng 4 năm 2024

Địa điểm: Trường Cao đẳng Thương mại và Du lịch Hà Nội

Địa chỉ: Đường Phạm Văn Đồng, Phường Mai Dịch, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Sự kiện Ngày hội việc làm và Hợp tác doanh nghiệp năm 2024 diễn ra với sự tham gia của gần 3000 sinh viên nhà trường và hơn 20 doanh nghiệp trong đó có nhiều doanh nghiệp là đối tác lâu năm của nhà trường trong lĩnh vực khách sạn du lịch, thương mại, dịch vụ như: Công ty cổ phần Miresto, Tập đoàn Golden Gate, Tập đoàn MyWay, Melia Hotel Hanoi, InterContinental Hanoi Landmark72, Sheraton Hanoi Hotel, JW Marriott Hotel Hanoi Daewoo Hanoi Hotel, Công ty Cổ phần Địa ốc Mai Việt Land……. và nhiều đối tác trong các lĩnh vực khác.

Các doanh nghiệp tập đoàn đều là các cơ sở để sinh viên học tập và thực tế nghề nghiệp đồng thời cũng là cơ sở để giảng viên được trải nghiệm kinh nghiệm thực tế nghề vận dụng vào giảng dạy thực tế tại trường. Sự kiện này sẽ giúp sinh viên tìm kiếm việc làm kết nối doanh nghiệp khi còn là sinh viên và sau khi tốt nghiệp.

Ban Truyền Thông

 

 

 

 

Bài viết cùng chủ đề:

Tìm địa điểm Trường
Gọi trực tiếp
Chat Facebook
Chat Zalo