Chuẩn đầu ra các ngành

GIẤY CHỨNG NHẬN – Đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp (Số 388/2017/GCNĐKHĐ-TCGDNN). Tải File đính kèm…

 

GIẤY CHỨNG NHẬN – Đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp (Số 92/2018/GCNĐKHĐ-TCGDNN). Tải File đính kèm…

 

GIẤY CHỨNG NHẬN – Đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp (Số 101/2021/GCNĐKHĐ-TCGDNN). Tải File đính kèm… 

 

GIẤY CHỨNG NHẬN – Đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp (Số 101a/2021/GCNĐKBS-TCGDNN). Tải File đính kèm… 

 

GIẤY CHỨNG NHẬN – Đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp (Số 23/2022/GCNĐKHĐ-TCGDNN). Tải File đính kèm… 

 

QUYẾT ĐỊNH – Về việc ban hành chuẩn đầu ra các ngành, nghề đào tạo hệ chính quy, trình độ Trung cấp, Cao đẳng (Ban hành kèm theo Quyết định số 196 /QĐ-TMDL ngày 04/05/2017 của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Thương mại và Du lịch Hà Nội). Tải File đính kèm…

 

QUYẾT ĐỊNH – Về việc ban hành chuẩn đầu ra các ngành, nghề đào tạo hệ chính quy, trình độ Trung cấp, Cao đẳng (Ban hành kèm theo QĐ số 105 ngày 19/04/2022 của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Thương mại và Du lịch Hà Nội) . Tải File đính kèm…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Tìm địa điểm Trường
Gọi trực tiếp
Chat Facebook
Chat Zalo