Chương trình đào tạo

Quy trình đào tạo

Tốt nghiệp

Trường Cao đẳng Thương mại và Du lịch Hà Nội thể hiện tính chủ động của tư thục, đồng thời nêu cao tinh thần một đại học nhân văn và nhân bản trong tầm nhìn, sứ mạng và thực tiễn đào tạo, nghiên cứu, phục vụ.

Sứ mạng của nhà trường là đào tạo người học có kiến thức sâu rộng và năng lực sáng tạo tri thức, có khát vọng chinh phục, có sự trải nghiệm chuyên môn cần thiết để khởi nghiệp, có khả năng tự khẳng định bằng cách thể hiện sự khác biệt và vượt trội.

Đó là một cam kết hướng về lợi ích thiết thực của sinh viên và lợi ích cộng đồng.

Thông tin liên hệ:

Trường Cao đẳng Thương mại và Du lịch Hà Nội

+ Liên hệ: Phạm Văn Đồng, Phường Mai Dịch, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội.
+ Phone: (024) 3764 1121 – (024) 3792 1179
+ Email: hcct.edu@gmail.com
+ Website: https://hcct.edu.vn/

[contact-form-7 id=”364″]
[logo-slider]