Quy định, quy chế hướng dẫn

QUYẾT ĐỊNH – Về việc ban hành chương trình đào tạo trình độ Cao đẳng (Số: 196 /QĐ-TMDL). Tải File đính kèm…

 

QUYẾT ĐỊNH – Về việc ban hành chương trình đào tạo trình độ Cao đẳng (Số: 247 /QĐ-TMDL). Tải File đính kèm…

 

QUYẾT ĐỊNH – Về việc ban hành chương trình đào tạo trình độ Cao đẳng (Số:  245/QĐ-TMDL). Tải File đính kèm…

 

QUYẾT ĐỊNH – Về việc ban hành chương trình đào tạo trình độ Cao đẳng (Số: 173/QĐ-TMDL). Tải File đính kèm…

 

BÁO CÁO – Đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp (Số: 266 / ĐKHĐ-TMDL; Số: 267 / ĐKHĐ-TMDL) . Tải File đính kèm…

 

BÁO CÁO – Đăng ký bổ sung hoạt động giáo dục nghề nghiệp (Số: 269 / ĐKBSHĐ-TMDL) . Tải File đính kèm…

 

BÁO CÁO –  Đăng ký bổ sung hoạt động giáo dục nghề nghiệp (Số: 192 / ĐKHĐ-TMDL) . Tải File đính kèm…

 

QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành Quy định đào tạo hệ Cao đẳng và Trung cấp theo hệ thống tín chỉ tại Trường Cao đẳng Thương mại và Du lịch Hà Nội (năm 2020-2021). Tải File đính kèm…

 

QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành Quy định đào tạo hệ Cao đẳng và Trung cấp theo hệ thống tín chỉ tại Trường Cao đẳng Thương mại và Du lịch Hà Nội (năm 2021-2022). Tải File đính kèm…

 

KẾ HOACH – Tự đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục nghề nghiệp năm 2021. Tải File đính kèm…

 

QUYẾT ĐỊNH – Về việc thành lập Hội đồng tự đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục nghề nghiệp năm 2021. Tải File đính kèm…

 

BÁO CÁO – Tự đánh giá chất lượng năm 2021. Tải File đính kèm…

 

KẾ HOACH – Tự đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục nghề nghiệp năm 2022. Tải File đính kèm…

 

QUYẾT ĐỊNH – Về việc thành lập Hội đồng tự đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục nghề nghiệp năm 2022. Tải File đính kèm…

 

Chính sách chất lượng. Tải File đính kèm…

 

Mục tiêu chất lượng năm 2022. Tải File đính kèm…

 

Quy trình quản lý đoàn ra. Tải File đính kèm…

 

Tầm nhìn và sứ mệnh của Trường Cao đẳng Thương mại và Du lịch Hà Nội. Tải File đính kèm…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Tìm địa điểm Trường
Gọi trực tiếp
Chat Facebook
Chat Zalo