Nghề kế toán trong thời đại 4.0

   Thời đại 4.0 đi liền với sự chuyển đổi số của mọi ngành nghề, trong đó có nghề Kế toán. Nói cách khác thực sự chuyển đổi số đã góp phần tăng lợi thế của nghề Kế toán.Để làm rõ vấn đề này, đầu tiên chúng ta cần có những hiểu biết cụ thể về công việc của người làm nghề kế toán:

  1. Kế toán phải lập, thu thập, xử lý các chứng từ của mọi nghiệp vụ kinh tế, mọi hoạt động kinh tế phát sinh tại một đơn vị, đồng thời sử dụng và lưu trữ các chứng từ đó để phục vụ công tác kiểm tra khi cần thiết (cụ thể như: Phục vụ công tác kiểm tra nội bộ; Hoặc công tác thanh tra, kiểm tra thuế, …);
  2. Kế toán phải ghi sổ kế toán tất cả các nghiệp vụ kinh tế phát sinh, hoạt động kinh tế phát sinh tại đơn vị, để theo dõi một cách thường xuyên, liên tục và có hệ thống trong quá trình hoạt động của đơn vị đó;
  3. Kế toán phải lên được các Báo cáo kế toán; Báo cáo tài chính để cung cấp cho các nhà quản trị tại đơn vị; Các cơ quan chức năng, như: cơ quan Thuế, cơ quan Thống kê; ….; Hoặc các đối tác có liên quan như: Ngân hàng, nhà đầu tư, các cổ đông, ….
  4. Kế toán phải đọc, hiểu và phân tích được những con số trên Báo cáo kế toán; Báo cáo Tài chính, để giải thích và trả lời được các vấn đề Tài chính – Kế toán
  5. Kế toán có thể phân tích các thủ tục hiện tại và kiến nghị thay đổi các quy trình kế toán tại đơn vị nhằm đạt được kết quả công việc tốt hơn!!!

   Xem xét những công việc trên của nghề kế toán, có thể thấy công việc kế toán là một hoạt động không thể thiếu trong cả quá trình hình thành, hoạt động và phát triển của mỗi đơn vị. Khối lượng công việc kế toán tùy thuộc quy mô, lĩnh vực hoạt động của đơn vị, nhưng nhìn chung sẽ bao quát toàn bộ tình hình tài chính, hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị. Nói như vậy để chúng ta có thể thấy tầm quan trọng và một khối lượng công việc không hề nhỏ của nghề Kế toán.

Kế toán phải xử lý và bao quát toàn bộ thông tin về tình hình tài chính và hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị (Nguồn Internet)

   Trong giai đoạn, trước thời kỳ cách mạng khoa học công nghệ 3.0, kế toán hoàn toàn phải thu thập, xử lý các hóa đơn, chứng từ, sổ sách bằng giấy, cộng sổ lên báo cáo bằng các thiết bị hết sức thô sơ, như bàn tính,…, tuy nhiên giai đoạn này các hoạt động kinh tế còn chưa mang tính phức tạp cao.

   Sang thời kỳ cách mạng công nghệ lần thứ 3, cộng với sự phát triển cả về kinh tế – xã hội, các hoạt động kinh tế phát triển một cách đa dạng và phức tạp hơn, sự ra đời của  máy tính điện tử, internet, … đã góp phần hỗ trợ không nhỏ trong việc tạo điều kiện thuận lợi, giảm bớt khối lượng công việc, đẩy nhanh tốc độ thực hiện công việc của nghề Kế toán.

Máy tinh điện tử, phần mềm kế toán đã hỗ trợ giảm bớt công việc và  đẩy nhanh tốc độ xử lý công việc của người làm Kế toán (Nguồn Internet)

   Đồng hành với sự ra đời của máy tính điện tử là các phần mềm hỗ trợ như: Microsoft Excel, phần mềm kế toán,.. đã giúp người làm nghề Kế toán hoàn thành công việc một cách nhanh chóng, kịp thời  và chính xác hơn. Cụ thể:

  1. Nếu như trước đây, người làm kế toán phải lập chứng từ bằng tay để thể hiện nội dung, quy mô nghiệp vụ kinh tế phát sinh trên giấy với đủ số bản quy định; Thì nay có thể nhập chứng từ trên phần mềm và in với số lượng không hạn chế, đảm bảo đủ số lượng theo yêu cầu công việc;
  2. Nếu như trước đây, người làm kế toán phải sử dụng chứng từ kế toán, để ghi sổ một cách thủ công trên giấy; Thì nay chỉ cần nhập chứng từ trên phần mềm được cài đặt trên máy vi tính, sau đó phần mềm sẽ tự động chuyển sang các sổ sách kế toán có liên quan;
  3. Nếu như trước đây, người làm kế toán phải cộng sổ một cách thủ công để lên báo cáo thì nay chỉ cẩn kiểm tra đối chiếu số liệu đã được chuyển sẵn lên báo cáo kế toán, Báo cáo tài chính trên phần mềm.

   Như vậy cuộc cách mạng khoa học công nghệ 3.0, đã  góp phần rất lớn trong việc giảm bớt khối lượng công việc, giảm bớt thời gian thực hiện và nâng cao hiệu quả công việc của nghề Kế toán. Tuy nhiên, để thực hiện công việc, người làm nghề kế toán thường vẫn phải sử dụng các phương tiện phục vụ công việc, như máy tính đã có cài đặt sẵn phần mềm tại trụ sở đơn vị; Hoặc người làm nghề kế toán vẫn phải nộp trực tiếp đến trụ sở của cơ quan chức năng (Thuế, Thống kê, …) để nộp các báo cáo có chữ ký và dấu của đơn vị.

   Bước sang thời đại khoa học công nghệ 4.0, với nền tảng phát triển 3 trụ cột chính, đó là: Kỹ thuật số; Công nghệ sinh học; Vật lý đã xóa nhòa các danh giới, kết nối vạn vật lại với nhau.

   Cuộc cách mạng 4.0 được mô tả là khoảng thời gian đánh dấu sự ra đời của một loạt các công nghệ mới, kết hợp tất cả các kiến thức trên các lĩnh vực và ảnh hưởng đến tất cả các lĩnh vực, nền kinh tế, các ngành kinh tế, …

   Với nghề Kế toán, sự vận dụng hiệu quả công nghệ điện toán đám mây trọng thời đại 4.0 đã tạo lên những lợi thế mới cho người làm nghề kế toán, cụ thể:

1. Trong giai đoạn khoa học công nghệ 3.0 muốn lập hóa đơn bán hàng, kế toán thường phải lập hóa đơn giấy và gửi đến cho khách hàng bằng cách giao nhận trực tiếp hoặc qua con đường bưu điện; Sang thời đại 4.0, kế toán chỉ cần sử dụng phần mềm hóa đơn điện tử, kết hợp chữ ký điện tử và mạng Internet, có thể xuất và truyền dữ liệu về hóa đơn điện tử cho khách hàng qua hòm thư điện tử, mà không phải giao nhận trực tiếp hay gửi qua bưu điện, giảm bớt thời gian đi lại, cũng như tránh được những rủi ro như: thất lạc, hư hỏng hóa đơn,  …. trong quá trình giao nhận, sử dụng và lưu trữ.

Phần mềm Hóa đơn điện tử, một ứng dụng công nghệ số trong thời đại 4.0 (Nguồn Internet)

2. Trong giai đoạn khoa học công nghệ 3.0 muốn nhập, kiểm tra, kết xuất số liệu, người làm kế toán phải trực tiếp đến trụ sở làm việc, thực hiện trên máy tính đã cài đặt phần mềm; Sang thời đại 4.0 chỉ cần có các thiết bị điện tử thông minh (như máy vi tính, Ipad, điện thoại, …), mạng internet và ứng dụng phần mềm kế toán online, người làm kế toán có thể nhập, kiểm tra, kết xuất dữ liệu tại bất kỳ địa điểm nào, bất kỳ thời gian nào mà không cần phải có mặt tại văn phòng làm việc. Hiện nay, ngoài việc cung cấp phần mềm kế toán online, các đơn vị phần mềm kế toán còn tạo nên một hệ sinh thái dựa trên công nghệ điện toán đám mây, quản lý toàn bộ hoạt động của đơn vị từ các bộ phận khác nhau, kết nối và tích hợp vào phần mềm kế toán.

Phần mềm kế toán online, một minh chứng hiệu quả cho nghề Kế toán trong hoạt động chuyển đổi số!!! (Nguồn Internet)

3.Trong giai đoạn khoa học công nghệ 3.0 muốn nộp báo cáo cho cơ quan Thuế, cơ quan Thống kê, … người làm kế toán phải trực tiếp cầm bản cứng có đầy đủ chữ ký của người đại diện và dấu của đơn vị đến nộp hoặc gửi qua đường bưu điện; Sang thời đại 4.0, chỉ cần có mạng internet và thiết bị điện tử có thể kết hợp được với chữ ký điện tử, người làm kế toán ngồi tại chỗ (như: Trụ sở làm việc; Nhà; Quán cafe, …) có thể truyền báo cáo trực tiếp đến cơ quan chức năng trong vòng vài phút hoặc ngắn hơn.

Ngồi tại nhà, Người nộp thuế vẫn có thể gửi Báo cáo cho cơ quan thuế qua cổng thông tin Thuế điện tử (Nguồn Internet)

   Như vậy, có thể thấy cách mạng khoa học công nghệ 3.0 đã góp phần tăng năng suất lao động, hiệu quả công việc cho nghề Kế toán. Nhưng cách mạng khoa học công nghệ 4.0 không những chỉ nâng cao hiệu quả công việc, mà còn xóa nhòa khoảng cách về không gian, thời gian, kết nối mọi hoạt động trong đơn vị tích hợp với hệ thống kế toán, tạo lên sự liên kết, quy trình vận hành đồng bộ, tiết kiệm thời gian, mang lại hiệu quả cao hơn trong công việc.

Thời đại 4.0 có thể tạo ra một hệ sinh thái trong doanh nghiệp để kết nối mọi hoạt động của doanh nghiệp với phần mềm Kế toán!!! (Nguồn Internet)

   Trên đây là những lợi thế không hề nhỏ đối với nghề Kế toán trong thời đại chuyển đổi công nghệ số. Bạn hãy nhớ, Việt Nam là một đất nước không những giàu nguồn lực về tài nguyên, mà còn giàu nguồn lực về con người, những con người thông minh, chăm chỉ và sáng tạo luôn nắm bắt thời cơ và tạo dựng cơ hội cho mình trong mọi điều kiện và hoàn cảnh.

   Trong giai đoạn dịch bệnh COVID kéo dài, mặc dù tình hình kinh tế – xã hội của Việt Nam đang gặp rất nhiều trở ngại, khó khăn đối với nhiều lĩnh vực, nhiều ngành nghề. Tuy nhiên, người Việt Nam luôn có thể biến “Nguy” thành “Cơ”, nhiều doanh nghiệp hoạt động trong các lĩnh vực cũ bị phá sản, thì lại mở ra cơ hội cho nhiều ngành nghề mới có cơ hội và phát triển. Và cho dù các đơn vị có hoạt động trong bất cứ lĩnh vực hay ngành nghề nào, cũng không thể thiếu được vai trò, công việc của Kế toán. Nhiệm vụ của các bạn là hãy lựa chọn ngành nghề phù hợp, cũng chính là lựa chọn cơ hội cho bản thân; Nếu bạn đã lựa chọn rồi, hãy luôn chăm chỉ, tích cực học hỏi, chiếm lĩnh tri thức, công nghệ để khẳng định giá trị của bản thân và giá trị nghề nghiệp mà mình đã lựa chọn!!!

Hình 7 Hình ảnh một lớp học Kế toán online, xóa nhòa mọi khoảng cách trong thời đại công nghệ số!!!

Người thực hiện: Lương Ngọc Linh- Trưởng Bộ môn Kế toán – Khoa Tài chính  Kế toán

Nguồn tin: hcct.edu.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Tìm địa điểm Trường
Gọi trực tiếp
Chat Facebook
Chat Zalo