QUYẾT ĐỊNH – Về việc ban hành “Quy định quy chế tuyển sinh trình độ Cao đẳng, Trung cấp, Hệ đào tạo song bằng văn hóa và chuyên môn (gọi tắt là hệ 9+)” tại Trường Cao đẳng Thương mại và Du lịch Hà Nội

QUYẾT ĐỊNH – Về việc ban hành “Quy định quy chế tuyển sinh trình độ trung cấp, cao đẳng” tại Trường Cao đẳng Thương mại và Du lịch Hà Nội. (Số: 104A /QĐ-TMDL). Tải File đính kèm…

 

QUYẾT ĐỊNH – Về việc ban hành “Quy định quy chế tuyển sinh trình độ trung cấp, cao đẳng” tại Trường Cao đẳng Thương mại và Du lịch Hà Nội. (Số: 48 /QĐ-TMDL). Tải File đính kèm…

 

QUYẾT ĐỊNH – Về việc ban hành “Quy định quy chế tuyển sinh trình độ trung cấp, cao đẳng” tại Trường Cao đẳng Thương mại và Du lịch Hà Nội. (Số: 52 /QĐ-TMDL). Tải File đính kèm…

 

QUYẾT ĐỊNH – Về việc ban hành “Quy định quy chế tuyển sinh trình độ trung cấp, cao đẳng” tại Trường Cao đẳng Thương mại và Du lịch Hà Nội. (Số: 86 /QĐ-TMDL). Tải File đính kèm…

 

QUYẾT ĐỊNH – Về việc ban hành “Quy định quy chế tuyển sinh trình độ Cao đẳng, Trung cấp, Hệ đào tạo song bằng văn hóa và chuyên môn (gọi tắt là hệ 9+)” tại Trường Cao đẳng Thương mại và Du lịch Hà Nội. (Số: 154/QĐ-TMDL). Tải File đính kèm…

 

QUYẾT ĐỊNH – Về việc ban hành “Quy định quy chế tuyển sinh trình độ Cao đẳng, Trung cấp, Hệ đào tạo song bằng văn hóa và chuyên môn (gọi tắt là hệ 9+)” tại Trường Cao đẳng Thương mại và Du lịch Hà Nội. (Số: 65/QĐ-TMDL). Tải File đính kèm…

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Tìm địa điểm Trường
Gọi trực tiếp
Chat Facebook
Chat Zalo