Quyết định hỗ trợ chi phí học tập

06/02/2015
Quyết định hỗ trợ chi phi học tập2013 - 2014 Danh sách hỗ trợ chi phi học tập 2013 - 2014... Quyết định hỗ trợ chi phí học tập 2014 - 2015... Danh sách hỗ trợ chi phí học tập 2014 - 2015...

Quyết định và danh sách thi đua HKI 2014 - 2015 TCCN48

05/02/2015
Quyết định thi đua... Danh sách thi đua... Thành tích tập thể...

Thời khóa biểu HK phụ bổ sung

30/01/2015
Thời khóa biểu HK phụ bổ sung

Thông báo nộp hồ sơ chính sách

29/01/2015
Thông báo nộp hồ sơ chính sách

Thông báo dự kiến học bổng HKI năm học 2014 - 2015

23/01/2015
Thông báo dự kiến học bổng HKI năm học 2014 - 2015

Thông báo nghỉ Tết Nguyên đán năm 2015

22/01/2015
Thông báo nghỉ Tết Nguyên đán năm 2015

Thời khóa biểu học kỳ phụ tháng 1 năm 2015

19/01/2015
Thời khóa biểu học kỳ phụ tháng 1 năm 2015

Lịch sơ kết học kỳ I TC49, CĐ5 và CĐ6 năm học 2014 - 2015

14/01/2015
Lịch sơ kết học kỳ I TC49, CĐ5 và CĐ6 năm học 2014 - 2015

Danh mục báo cáo tốt nghiệp

30/12/2014
Danh mục báo cáo tốt nghiệp