Tổ chức thành công Hội nghị công bố dự thảo kết quả đánh giá chất lượng chương trình đào tạo 2 nghề của khoa Khách sạn Du lịch

Mới đây, tại phòng Hội thảo HCCT, đã tổ chức thành công Hội nghị “Công bố dự thảo kết quả đánh giá ngoài chất lượng chương trình đào tạo nghề Quản trị khách sạn và Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành, trình độ cao đẳng”.

Toàn cảnh Hội nghị.

Về phía HCCT có: TS. Trịnh Thị Thu Hà, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường; ThS. Nguyễn Thị Hồng Hoa, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng; ThS. Nguyễn Hiếu, Phó Hiệu trưởng; đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc trường.

Về phía đoàn đánh giá ngoài chất lượng chương trình đào tạo nghề Quản trị khách sạn có: TS. Nguyễn Mỹ Loan, Trưởng đoàn; ThS. Bùi Hải Bằng, Thư ký; ThS. Bùi Trung Hiếu, thành viên.

Về phía đoàn đánh giá ngoài chất lượng chương trình đào tạo nghề Quản trị Dịch vụ du lịch và lữ hành có: TS. Phạm Châu Long, Trưởng đoàn; ThS. Đặng Thị Vân Anh, Thư ký; ThS. Vũ Văn Minh, thành viên.

TS. Nguyễn Mỹ Loan, Trưởng đoàn đại diện đoàn đánh giá ngoài chất lượng chương trình đào tạo nghề Quản trị khách sạn phát biểu tại Hội nghị.

TS. Nguyễn Mỹ Loan, Trưởng đoàn đã đại diện đoàn đánh giá ngoài công bố biên bản họp về dự thảo kết quả đánh giá ngoài chất lượng chương trình đào tạo nghề Quản trị khách sạn; Biên bản được lập lúc 15 giờ 30 phút ngày 08/5/2024 giữa một bên là Đoàn đánh giá ngoài chất lượng chương trình đào tạo nghề Quản trị khách sạn trình độ cao đẳng của Trường Cao đẳng Thương mại và Du lịch Hà Nội năm 2024 được thành lập theo Quyết định số 42/QĐ-KĐGDVN ngày 24/4/2024 của Công ty Cổ phần Kiểm định và Tư vấn Giáo dục Việt Nam – VTEC và một bên là Trường Cao đẳng Thương mại và Du lịch Hà Nội để xác nhận quá trình làm việc của Đoàn đánh giá ngoài tại Trường.

“Rất cảm ơn trong thời gian vừa qua Nhà trường đã đón tiếp và tạo điều kiện để đoàn tổ chức thực hiện nội dung trong các hạng mục đánh giá; Nhà trường, doanh nghiệp, cựu sinh viên, sinh viên đã đồng hành cùng đoàn đánh giá trong quá trình làm việc…” Trưởng đoàn Nguyễn Mỹ Loan chia sẻ.

TS. Phạm Châu Long, Trưởng đoàn đánh giá ngoài chất lượng chương trình đào tạo nghề Quản trị Dịch vụ du lịch và lữ hành phát biểu tại Hội nghị.

Đại diện đoàn đánh giá ngoài chất lượng chương trình đào tạo nghề Quản trị Dịch vụ du lịch và lữ hành TS. Phạm Châu Long, Trưởng đoàn đã công bố biên bản họp về dự thảo kết quả đánh giá; Biên bản này được lập lúc 13 giờ 30 phút ngày 08/5/2024 giữa một bên là Đoàn đánh giá ngoài chất lượng Chương trình đào tạo nghề Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành trình độ cao đẳng của trường Cao đẳng Thương mại và Du lịch Hà Nội được thành lập theo Quyết định số 43/QĐ-KĐGDVN ngày 24/4/2024 của Công ty Cổ phần Kiểm định và Tư vấn Giáo dục Việt Nam – VTEC (sau đây gọi tắt là Đoàn đánh giá ngoài) và một bên là Trường Cao đẳng Thương mại và Du lịch Hà Nội để xác nhận quá trình làm việc của Đoàn đánh giá ngoài tại Trường.

Đoàn đánh giá cao về mục tiêu của chương trình đào tạo nghề Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành trình độ cao đẳng phù hợp mục tiêu đào tạo của Nhà trường và nhu cầu thị trường lao động, được công bố công khai, được rà soát, điều chỉnh theo quy định.

TS. Trịnh Thị Thu Hà, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường phát biểu tại Hội nghị.

Phát biểu tại Hội nghị, Hiệu trưởng Trịnh Thị Thu Hà ghi nhận các góp ý và khuyến nghị của Đoàn Đánh giá ngoài đối với các chương trình được đánh giá, giúp Nhà trường và các khoa nhìn nhận rõ hơn những ưu điểm cũng như những tồn tại và từ đó có kế hoạch cải tiến chất lượng. Hiệu trưởng đã gửi lời cảm ơn đến các thành viên trong Đoàn đánh giá ngoài, các thầy/cô của Khoa Khách sạn Du lịch, các phòng ban chức năng, các đơn vị và cá nhân có liên quan đã nỗ lực chuẩn bị và hỗ trợ tích cực cho đợt khảo sát chính thức lần này. Hiệu trưởng đề nghị Khoa Khách sạn Du lịch, các đơn vị và cá nhân liên quan tiếp tục phối hợp tốt với Đoàn đánh giá ngoài để hoàn thiện các nội dung có liên quan đến báo cáo đánh giá ngoài của hai chương trình đào tạo nghề Quản trị Khách sạn và nghề Quản trị Dịch vụ du lịch và lữ hành.   

Hiệu trưởng Trịnh Thị Thu Hà và Trưởng đoàn Nguyễn Mỹ Loan ký kết biên bản họp về dự thảo báo cáo kết quả đánh giá ngoài và kết thúc đợt khảo sát thực tế tại cơ sở GDNN.

2 đoàn đánh giá ngoài đã đến khảo sát thực tế tại Trường Cao đẳng của Trường Cao đẳng Thương mại và Du lịch Hà Nội từ ngày 04/5/2024 đến ngày 08/5/2024. Đoàn đánh giá ngoài đã tiến hành kiểm tra báo cáo kết quả tự đánh giá và các hồ sơ minh chứng được cung cấp bởi Hội đồng tự đánh giá chất lượng chương trình đào tạo của Trường Cao đẳng Thương mại và Du lịch Hà Nội để xác thực tính phù hợp giữa nội dung báo cáo kết quả tự đánh giá chất lượng chương trình đào tạo với các minh chứng liên quan.

Hiệu trưởng Trịnh Thị Thu Hà và Trưởng đoàn Phạm Châu Long ký kết biên bản họp về dự thảo báo cáo kết quả đánh giá ngoài và kết thúc đợt khảo sát thực tế tại cơ sở GDNN.

Tại chương trình, đại diện Nhà trường TS. Trịnh Thị Thu Hà và 2 đại diện 2 đoàn đánh giá đã ký vào Biên bản họp về dự thảo kết quả đánh giá ngoài chất lượng chương trình đào tạo nghề Quản trị Khách sạn và nghề Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành trình độ cao đẳng và xác nhận kết thúc đợt khảo sát thực tế tại Trường Cao đẳng Thương mại và Du lịch Hà Nội năm 2024./.

Một số hình ảnh tại Hội nghị:

Ban Truyền thông

Bài viết cùng chủ đề:

Tìm địa điểm Trường
Gọi trực tiếp
Chat Facebook
Chat Zalo